CORSI E AGGIORNAMENTI

Dott.ssa Jolanta Grebowiec Baffoni

Morciano di Romagna - Rimini

studio@grafologiapplicata.it, cell. 3293760120

SFG Scuola Forense di Grafologia

Organizzata dall'Accademia di Grafologia Crotti e dall'Associazione Grafologi Giudiziari, la SFG Scuola Forense di Grafologia Il 16 settembre 2016 inizia le sue lezioni che si terranno, fino al 30 giugno 2017, ogni venerdì dalle 14.00 alle 20.00 e sabato dalle 09.00 alle 14.00 presso la sede della sezione napoletana del Sindacato Forense del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli.

In collaborazione con il Sindacato Forense e l'Unione Giovani Civilisti, la Scuola forma, aggiorna e specializza gli Avvocati nel settore della Grafologia Giudiziaria rilasciando il titolo di Grafologo Giudiziario idoneo per iscriversi nell'elenco degli Esperti dei Tribunali d'Italia.

 

Per Info: 0815540044, 3385334026; mazzagennaro@me.com.

 

 

Wyższa Szkoła Grafologii Sądowej

 

W tym roku akademickim rozpoczyna swoją działalność Wyższa Szkoła Grafologii Sądowej powstała z inicjatywy Akademii Grafologicznej Crotti i Stowarzyszenia Grafologów Sądowych. Wykłady będą odbywały się od 16 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., co tydzień, w piątki od godz. 14 do 20 i w soboty od 9.00 do 14.00, w siedzibie Związków Zawodowych Pracowników Sądowych, w Nowym Pałacu Sprawiedliwości w Neapolu, we Włoszech. Uczelna, przy współpracy Związków Zawodowych Pracowników Sądowych i Związku Młodych Prawników Cywilistów, kształci, dokształca i specjalizuje Adwokatów w zakresie Grafologii Sądowej. Uczestnicy po ukończeniu kursu uzyskują tytuł Grafologa Sądowego pozwalający na wpis na listę Biegłych w Sądach na terenie Włoch.

 

Informacje: +39 0815540044, +39 3385334026; mazzagennaro@me.com.